menu in

Négy év vérben és vasban vándorkiállítás

Az I. világháború centenáriuma alkalmából készített 32 tablóból álló roll-up kiállítás, mely műtárgyakat nem tartalmaz. Szállítása egyszerű, egyesével roll-up táskába csomagolva személyautó csomagtartójában elfér. Jelenleg magyar és angol nyelven érhető el, igény esetén német, angol nyelvű változatot isrendelkezésre áll.

 2014-ben századik alkalommal tekintünk vissza az első világháború kitörésére, amely alapjaiban rázta meg a kortársak életét, az európai társadalmakat és államokat. A 20. század „Nagy Háborújában”, iszonyatos küzdelmeiben mintegy 10 millióan haltak meg, további 20 millióan testileg vagy lélekben megrokkanva szenvedték végig. Az addig sosem tapasztalt mértékű és jellegű pusztulás átformálta az emberek gondolkodását, a háborúról alkotott társadalmi képet és megváltoztatta a természeti környezetet is. A nemzeti emlékezetkultúrák különbözőségének köszönhetően nyugaton Verdun, Ypern neve vésődött be örökre a köztudatba, mi, magyarok a Doberdó, Isonzó, Przemysl harcaiban részt vettek emlékét őrizzük több nemzedék óta.

A Nagy Háború előzményeiről, okairól, a hadviselő felekről, szövetségi rendszerekről, a frontok kialakulásáról, a hajdani küzdelmek színhelyeiről nyújt áttekintést – mindenekelőtt a magyar eseménytörténet szemszögéből – 32 tablós vándorkiállításunk. Korabeli fényképek, nyomtatványok és tárgyak segítségével idézhetjük fel a különböző fegyvernemek, a front és a hátország, a nők és gyermekek életét, a korszak haditechnikai fejlesztéseit. Nem volt olyan család, amelyet valamilyen formában nem érintett a háború – ennek írásos és tárgyi emlékei a mai napig részei közvetlen környezetünknek is. Idézzük fel együtt e vérben és vasban eltöltött 52 hónap eseményeit, s ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy saját szűkebb közösségünk világháborús emlékeit is összegyűjtsük, kiemeljük a feledésből.

A Négy év vérben és vasban… vándorkiállítást az alábbi díjak szerint kölcsönözzük, vagy eladjuk.

A teljes vételi díj: 800.000 Ft+Áfa, mely esetben a szerződésben rögzítjük, hogy a továbbbérlése a kiállításnak nem lehetséges.

A bérleti díj 40.000 Ft+Áfa/hét, a minimum kölcsönzési idő két hét.

További információ: HM HIM Múzeumpedagógiai és Kiállítási Osztály 1/325-1631, muzeumpedagogia@mail.militaria.hu

Parancsnokság Parancsnok helyettes Parancsnok Tudományos helyettes Parancsnoki Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Törzsosztály Hadtörténeti Kutató Intézet Hadtörténeti Kutató Osztály Szerkesztőség Hadtörténeti Múzeum Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás Üzemeltető Osztály Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Hadtörténeti Könyvtár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Központi Irattár Nyilvántartó Osztály Irattári Osztály Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály