menu in

Műtárgyak a középpontban

Rendszeresített francia lovassági pisztolyok 1763-1870

 

A Hadtörténeti Múzeum Korai Lőfegyver gyűjteménye szinte teljes sorral büszkélkedhet a francia reguláris lovasság által a 18. század közepétől a 19. század közepéig terjedő időszakban használt pisztolytípusokból. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a Francia Királyság, majd a forradalmi és napóleoni Franciaország a 16. századtól kezdve tulajdonképpen folyamatos rivalizálást folytatott a Habsburg Birodalommal az európai kontinens feletti hatalmi elsőségért, mely ellentét az 1700-as években, illetve az 1800-as évek elején számos alkalommal fegyveres konfliktusokhoz (spanyol örökösödési háború 1701-1714, osztrák örökösödési háború 1740-1748, koalíciós háborúk 1792-1815) vezetett. E konfliktusok során a szemben álló felek nagyszámú fegyvert és felszerelést zsákmányoltak egymástól, melyek fennmaradt darabjai végül különböző köz- és magángyűjteményekben nyertek elhelyezést.

A műtárgycsoport jelentőségét tovább növeli, hogy a francia kézi lőfegyvergyártás a 18. század során fokozatosan elérte az akkori világ legmagasabb szintjét és ezt a pozícióját néhány rövid időszaktól eltekintve a napóleoni háborúk végéig meg is tudta őrizni.

2019.06.03.